Kilka cyfr o polskich kleszczach

Uwaga, rozpoczął się sezon kleszczowy! A co za nim idzie – zachorowania na boreliozę
Same zdążyłyśmy się w majówkę przekonać, że spacer po mazurskich łąkach przyciąga na nas nie kilka, tylko kilkanaście kleszczy…😨

• Borelioza jest chorobą wywołaną przez krętki Borelia burgdorferi, przenoszoną przez kleszcze.
• Badania z 2017r. wykazały, że ponad połowa (58,9%) młodzieży w Polsce (15-20 lat) została ukłuta przez kleszcza.
• Nie każdy kleszcz jest zakażony borelią! Choć stanowczo problem stanowi wzrastający odsetek zakażonych kleszczy na terenie Polski – szacuje się, że 3-4% larw i aż 58,3% samic kleszcza jest zakażonych i stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia!• Najczęściej kleszcze usuwano, wykręcając je pęsetą (24,5%), chwytając w palce i wyrywając (21, 7%) lub usuwając pęsetą prostym, energicznym ruchem (21,6%).
• Najczęściej kleszcz został usunięty poprzez drugą osobę (48%), zdecydowanie rzadziej przez pielęgniarkę lub lekarza (19,1%), 3,4% badanych usuneło kleszcza wydrapując go paznokciem!
• Ponad połowa badanych Polaków (57,4%) podaje, iż nie stosuje środków odstraszających kleszcze przebywając w naturze.🌲🚨
• 18,3% badanych podaje, iż nie ogląda ciała po powrocie z terenów zielonych, 38% czyni to bardzo rzadko. 🙈
• Badania dowodzą, iż częstość stosowania profilaktyki boreliozy jest niewystarczająca. 🚨 Konieczne jest promowanie prawidłowego sposobu usuwania kleszczy i zwiększenie zakresu działań edukacyjnych w społeczeństwie!👍

Temat boreliozy to temat rzeka, 🌊 więc zapewne na cyfrach nie przystaniemy i jesteśmy otwarte na wszelkie sugestie mniej kub bardziej kleszczowe😄

Za dane naukowe dziękujemy autorom artykułu „Ekspozycja na kleszcze oraz podejmowanie działań w zakresie profilaktyki Boreliozy z Lyme wśród młodzieży z północnej Lubelszczyzny”

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.